Obrazloženja zbog ?ega nisu izabrani bi?e neizabranim sudijama dostavljena u pisanom obliku nakon prestanka sudijske funkcije 31. decembra, kaže Nata Mesarevi?.

"Trudili smo se da prilikom izbora sudija budemo savesni i odgovorni. Uvek ?e neko biti nezadovoljan. Ja se ne stidim odluka koje je doneo Visoki savet sudstva i smatram da svakoga možemo da pogledamo u o?i", kazala je predsednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarovi? u intervjuu za "Politiku".Weiterlesen...