Najstarija proizvodnja bakra na svetu razvila se na teritoriji današnje isto?ne Srbije, pre sedam hiljada godina.

Metalurgija u Evropu nije stigla sa Biskog istoka kako se to do sada smatralo. Najstariji do sada otkriveni tragovi topljenja bakra i dobijanja bakra iz malahita nalaze se u Isto?noj Srbiji na lokalitetu Belovode. Na ovom otkri?u mlade arheološkinje Miljane Radivojevi? sada radi me?unarodni tim.Weiterlesen...