Holandija i dalje smatra da Srbija ne sara?uje u potpunosti sa Haškim tribunalom, rekao je Dragoljub Mi?unovi? nakon posete holandskom parlementu.

Mi?unovi? je kao predsednik spoljno- politi?kog odbora Skupštine Srbije predvodio delegaciju Srbije u razgovarla sa predstavnicima holandskog parlamenta. Razgovori su bili su uspešni, ali stavovi dve strane o saradnji Beograda s Tribunalom u Hagu ostali razli?iti, kaže on i dodaje da je stav Srbije da je saradnja potpuna dok predstavnici Holandije to osporavaju.Weiterlesen...