Vitomir Mihajlovi? izabran je za predsednika Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, saopštio je Nacionalni savet Roma.

Sastav Nacionalnog saveta ?ini 18 predstavnika Roma za evropsku Srbiju, a sve ostale organizacije imaju ukupno 17 predstavnika. Šest mandata ima Savez društava p?injsko-jablani?kog okruga "Novi romski pokret", a pet Vojvo?anska romska lista - Petar Nikoli?.Weiterlesen...