Beograd je odobrio milion dinara Istraživa?koj stanici Petnica, kao pomo? u realizaciji letnje nau?ne škole, koju poha?aju talentovani u?enici iz cele Srbije.

"Interes grada Beograda je da se posle 20 godina obnovi saradnju i pomo? i time omogu?i talentovanim beogradskim u?enicima da u?estvuju u nau?nim aktivnostima u okviru ove istraživa?ke stanice", rekla je ?lanica Gradskog ve?a Nada Dumi?.Weiterlesen...