Državni sekretar za vazdušni saobra?aj Miodrag Miljkovi? kaže da ?e se kona?an predlog o privatizaciji "Jata“ vrlo brzo na?i pred vladom.

On je rekao da ?e vlada na sednici doneti odluku kojom se osniva nova kompanija, nakon ?ega ?e Ministarstvo za infrastrukturu formirati radnu grupu, koja ?e raspisati javnu nabavku za izbor konsultanta za proces traženja strateškog partnera, koji bi novu kompaniju trebalo da dokapitalizuje.Weiterlesen...