Ministar trgovine Slobodan Milosavljevi? je izjavio da 2010. godine treba o?ekivati stabilne cene i oporavak privrede.

"U idu?oj godini gra?ani mogu o?ekivati potpuno stabilne cene. Izvesno je da ?emo morati da napravimo jednu korekciju cene elektri?ne energije. Cene nafte i naftnih derivata bi?e stabilne ... O?ekujem i pad cene gasa", rekao je ministar Milosavljevi? "Blicu". Milosavljevi? je ocenio da se godina koja ostaje za nama može smatrati "više uspešnom nego neuspešnom".Weiterlesen...