Doma?oj privredi je potrebna ve?a finansijska pomo? države za nove investicije, smatra ministar trgovine Slobodan Milosavljevi?.

Na okruglom stolu o srpskoj privredi u uslovima globalizacije, Milosavljevi? je rekao da je odmrzavanje Prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom velika šansa, ali i opasnost, s obzirom da ?e više evropskih proizvoda biti na doma?em tržištu.Weiterlesen...