Kako saznaje B92 u Savetu za saradnju sa Haškim tribunalom, bivši predsednik Srbije Milan Milutinovi? vrati?e se u zemlju popodne, redovnom linijom JAT-a.

Bivši predsednik Srbije Milan Milutinovi? oslobo?en je ju?e svih navoda za u?eš?e u zlo?inima na Kosovu. Sudsko ve?e nije našlo nijedan dokaz da je Milutinovi?, iako predsednik Srbije, imao kontrolu nad vojskom ili policijom. Opširnije o dolasku Milutinovi?a u Srbiju kasnije tokom dana.Weiterlesen...