Ministar trgovine Slobodan Milosavljevi? najavio je da ?e Vlada krajem juna ili po?etkom jula usvojiti nacrt novog zakona o zaštiti potroša?a.

Ministar je podsetio da je u martu po?eo da radom Centar za zaštitu potroša?a, koji je u prva dva meseca rada primio 633 prijava, od ?ega je 495 slu?ajeva rešeno, a 138 je u postupku rešavanja.Weiterlesen...