Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljevi? kaže da ?e uvo?enje fiskalnih kasa za taksiste, advokate i prosvetu biti odloženo za najmanje šest meseci.

On je rekao da bi Vlada tu odluku trebalo da usvoji u ?etvrtak, 12. februara, prema predlogu ministarstava trgovine, prosvete i pravde. "Cilj odlaganja je da se još jednom u Vladi Srbije analizira uticaj fiskalizacije na te grupe", kazao je Milosavljevi?. Taksisti, advokati i obrazovne ustanove trebalo je da uvedu fiskalne kase od 1. marta 2010. godine.Weiterlesen...