Ministarka pravde Snežana Malovi? kaže da udari na reformu pravosu?a u najve?em delu poti?u od ljudi koji su tesno povezani sa organizovanim kriminalom.

"Od momenta kada je doneta odluka da je neophodno sprovesti reformu pravosu?a, kao i intenzivniju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, svima nama koji u?estvujemo u tom procesu bilo je jasno da ?emo se suo?iti sa brojnim poteško?ama, pa i pretnjama", rekla je Malovi?eva za "Politiku".Weiterlesen...