Ministarka finansija Diana Dragutinovi? izjavila je da je završni ra?un budžeta za 2008. povu?en da bi se uskladio sa izveštajem Državne revizorske institucije.

Ona je na konferenciji za novinare kazala da se radi o tehni?kom uskla?ivanju, odnosno da u završni ra?un nisu bili ura?unati prihodi po osnovu krusnih razlika, koji su ušli u izveštaj Državne revizorske institucije.Weiterlesen...