Ministarka finansija Diana Dragutinovi? izjavila je da su budžetski prihodi u januaru ove godine za oko šest procenata ve?i od prihoda u istom mesecu lane.

Ona je ocenila da takva kretanja obe?avaju dobar po?etak godine, jer su prihodi bolji od onih koji su planirani budžetom za 2010. godinu. Isti?u?i da je još rano procenjivati dinamiku prihoda u narednim mesecima, Dragutinovi?eva je dodala da je januar, imaju?i u vidu da je ina?e loš mesec po broju radnih dana, dao bolji rezultat i "to uliva optimizam".Weiterlesen...