Sva ministarstva dostavila su Vladi Srbije predloge novih sistematizacija o smanjenju broja zaposlenih.

Sva ministarstva i organizacije, a posebno službe vlade, dostavile su te predloge do 31. decembra, kako je predvi?eno Zakonom, re?eno je u Vladi.Ta?an broj onih koji ?e biti neraspore?eni zna?e se za oko dva meseca, koliko je potrebno da se "srede" sistematizacije i donesu rešenja, što ?e obaviti Služba za upravljanje kadrovima i Ministarstvo finansija.Weiterlesen...