Ministarstvo nije tre?a strana u sporu vlasnika i radnika "Prvog maja" u Lapovu, ve? posrednik u njihovom dogovoru, izjavio je ministar rada Rasim Ljaji?.

Uloga Ministarstva je da pomogne, pre svega, radnicima u privatizovanim firmama u kojima ima problema da do?u do dogovora sa poslodavcem, precizirao je on.Weiterlesen...