Direktor Direktorata Evropske komisije za Zapadni Balkan Pjer Mirel najavio je da bi u septembru mogao da po?ne dijalog sa Kosovom o viznoj liberalizaciji.

"Kosovu su potrebne konkretne reforme u oblastima kao što je pravosu?e, zatim ve?a borba protiv korupcije i reformisanje javne administracije", poru?io je Mirel.Weiterlesen...