Politi?ka podrška Miroslavu Miškovi?u i Milki Forcan mogla bi da igra važnu ulogu u sporu dvoje doskorašnjih saradnika, tvrde analiti?ari.

Nakon što je sukob izme?u Milke Forcan i Miroslava Miškovi?a dospeo do sudova, zbog ovako otvorenog sukoba po?elo je da se spekuliše o politi?koj podršci koju ova dva aktera imaju u aktuelnom sporu oko imovine.Weiterlesen...