Me?unarodni sud pravde u Hagu saopšti?e u ?etvrtak 22. jula na javnoj sednici savetodavno mišljenje o legalnosti proglašene nezavisnosti Kosova.

Sednica ?e biti emitovana, u celosti, uživo putem vebsajta MSP-a (www.icj-cij.org) sa po?etkom u tri sata po lokalnom vremenu na dva zvani?na jezika MSP - francuskom i engleskom, navodi se u saopštenju za štampu suda u Hagu.Weiterlesen...