Me?unarodni sud pravde mogao bi sredinom 2010. da donese savetodavno mišljenje o tome da li je proglašena nezavinost Kosova u skladu s me?unarodnim pravom.

"Logi?no je o?ekivati da Sud zakaže usmenu raspravu za februar ili mart idu?e godine, a da za tri meseca iza?e sa savetodavnim mišljenjem", smatra profesor me?unarodnog prava Tibor Varadi, koji je bio zastupnik Srbije pred tim sudom u sporu sa Bosnom i Hercegovinom.Weiterlesen...