Mitar Vasiljevi?, osu?en na 20 godina zatvora zbog u?estvovanja u ubistvu grupe Bošnjaka na obali Drine kraj Višegrada, bi?e ranije pušten na slobodu.

Vasiljevi? ?e biti pušten ?im Me?unarodni krivi?ni sud za ratne zlo?ine po?injene u bivšoj Jugoslaviji zvani?no donese o tome odluku.Weiterlesen...