MUP Makedonije podneo je krivi?nu prijavu protiv diplomate u Misiji OEBS-a u Skoplju zbog posedovanje de?je pornografije u kompjuterskom sistemu.

MUP Makedonije saopštio je da sara?uje sa Interpolom na njegovom pronalaženju i utvr?ivanju da li se radi o lancu za razmenu materijala sa de?jom pornografijom.Weiterlesen...