Devetnaestogodišnji Marko Toškovi? živi u starom automobilu u Aleksincu. Nema li?na dokumenta, a samim tim ni zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Marko nema važe?u li?nu kartu, a ne može ni da je dobije jer nema mesto prebivališta. Nema ni srodnike na ?iju bi adresu mogao da se prijavi, pa ne može da ostvari ni pravo na le?enje niti na socijalnu pomo? od države. Za život zara?uje rade?i teške fizi?ke poslove a povremeno odlazi u druge gradove gde se, kako kaže, druži sa ljudima sli?nim sebi koji tako?e žive na ulici.Weiterlesen...