Astronomi koji su prou?avali džinovski oblak prašine u središtu Mle?nog puta otkrili su da bi on mogao da ima ukus maline i da miriše na rum.

Tragaju?i za amino kiselinama u svemiru, glavnim komponentama za stvaranje života, istraživa?i su otkrili prisustvo etil formata, hemijske supstance koja odre?uje ukus maline.Weiterlesen...