Šaba?ka Mlekara koja posluje u okviru Koncerna “Farmakom MB“ vodi u Pariz deset rekordera u proizvodnji mleka, gde ?e posetiti Sajam poljoprivrede.

Tokom petodnevnog boravka u francuskoj prestonici, oni ?e se upoznati sa najsavremenijim dostignu?ima u proizvodni mleka. Putovanje u Pariz, Šaba?ka „Mlekara “ organizovala je za farmere koji dnevno predaju od 500 do 1200 litara mleka. Želja kompanije je da se njeni najve?i dobavlja?i drže korak sa novim tehnologijama u ovoj oblasti poljoprivredne proizvodnje.Weiterlesen...