Gr?ka ?e dobiti drugu ratu me?unarodne pomo?i zahvaljuju?i impresivnom po?etku primene svog plana štednje, poru?io je danas MMF.

Ta prezadužena zemlja je spasena sa ruba bankrota kad su njeni partneri iz evrozone i MMF u maju pristali da joj odobre trogodišnji zajam od 110 milijardi evra, u zamenu za smanjenje potrošnje, pove?anje poreza i strukturne reforme.Weiterlesen...