U Vašingtonu odlu?uju o ?etvrtoj reviziji aranžmana Srbije s MMF-om. Pozitivna odluka omogu?i?e Srbiji da povu?e dodatnih 380 miliona evra.

Lisovolik je rekao da se još analiziraju odre?eni podaci, ali da u suštini nema prepreka da Srbija dobije pozitivnu reviziju aranžmana, jer je ispunila sve uslove.Weiterlesen...