Predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik ocenio je da mogu?a odluka o odmrzavanju plata u javnim preduze?ima ne bi bila dobar znak za ekonomsku stabilnost.

"Pove?anje plata u javnim kompanijama bi predstavljalo direktan i indirektan trošak po budžet i javni dug, budu?i da bi to verovatno pove?alo potrebu za subvencijama i državnim garancijama za zajmove koje bi tražila ta preduze?a", precizirao je on.Weiterlesen...