Guverner NBS potvrdio je da ?e u petak, 15. maja, Me?unarodni monetarni fond odobriti stendbaj aranžman sa Srbijom u iznosu od tri milijarde evra.

Radovan Jelaši? je najavio da ?e po?etkom slede?e nedelje Srbija mo?i da povu?e prvih 800 miliona evra iz tog aranžmana i da ?e taj novac biti iskoriš?en za ja?anje deviznih rezervi.Weiterlesen...