Pove?anje poreza na dodatu vrednost nije predmet razgovora sa Vladom Srbije, kaže predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik.

Pove?anje PDV-a, me?utim, nije isklju?eno ako ostale mere za smanjenje javne potrošnje ne budu dale rezultate, rekao je Lisovolik u razgovoru s rukovodstvom Saveza samostalnih sindikata Srbije o na?elnim predlozima Me?unarodnog monetarnog fonda za reformu javnog sektora.Weiterlesen...