Misija MMF danas se sastaje sa potpredsednikom Vlade Srbije Jovanom Krkobabi?em i ministrom rada i socijalne politike Rasimom Ljaji?em.

U razgovorima ?e se posebno razgovarati o predlogu zakona o fiskalnoj odgovornosti, koji bi do sredine septembra trebalo da bude upu?en u skupštinsku proceduru.Weiterlesen...