Delegacija Me?unarodnog monetarnog fonda i ministar ekonomije Mla?an Dinki? poseti?e fabriku ”Fijat automobili Srbija” u Kragujevcu.

Programom posete najpre je predvi?en sastanak radne grupe za realizaciju projekta slobodne zone Korman polje. Na sastanku ?e biti razmatran tempo otkupa zemljišta i dinamika infrastrukturnih radova u ovoj bescarinskoj zoni, u kojoj bi polovinom godine, prema ranije utvr?enim planovima, trebalo da po?ne izgradnja 15 fabrika "Fijatovih" kooperanata.Weiterlesen...