Me?unarodni monetarni fond ocenio je da ?e se Srbija postepeno vratiti na visoke stope rasta bruto doma?eg proizvoda u 2012. i 2013. godini.

U novom izveštaju MMF-a o Srbiji objavljenom na sajtu www.imf.org procenjuje se da ?e se rast BDP-a ubrzati na pet odsto u 2012. godini, odnosno 5,5 odsto u 2013. Uslovi za ostvarenje tog rasta su snažna fiskalna prilago?avanja i strukturne reforme koje ?e omogu?iti održivi model rasta ekonomije, sa izvozni?kim sektorom kao pokreta?em, naveo je MMF.Weiterlesen...