Ministarstvo finansija upozorava da bi tokom 2010. moglo da do?e do pove?anja javnog duga i to pre svega zbog na?ina na koji se finansiraju javna preduze?a.

U narednom periodu javna i javna komunalna preduze?a u Srbiji o?ekuje reforma, koja bi trebalo da obezbedi njihov održiv razvoj. Reforme, prema ocenama Ministarstva finansija treba ostvariti u oblasti finansiranja javnih preduze?a.Weiterlesen...