Ma?arska u naredne ?etiri godine može da ispuni uslove za uvo?enje evra, ukoliko vlada potvrdi ?vrstu fiskalnu politiku, izjavio je ma?arski premijer.

Ma?arska je prva zemlja ?lanica Evropske unije koja je tokom globalne finansijske krize 2008. godine zatražila me?unarodnu pomo?. Zahvaljuju?i strogim merama štednje, vlada u Budimpešti je uspela da deficit javnih finansija smanji na nivo od 3,6 odsto bruto doma?eg proizvoda.Weiterlesen...