Molotovljev koktel i grafit kojim su anarhisti izazvali simboli?na ošte?enja na zgradi Ambasade Gr?ke tužilaštvo kvalifikuje oštrije nego paljenje Ambasade SAD.

B92 istražuje zbog ?ega su molotovljevi kokteli, ba?eni na gr?ku ambasadu, u istom tužilaštvu – beogradskom okružnom, ocenjeni kao mnogo teže krivi?no delo od paljenja ameri?ke ambasade pre samo godinu i po dana, kada je jedna osoba poginula.Weiterlesen...