Bugarski proizvo?a? akumulatora Monbat saopštio je da ?e njihova fabrika za preradu i reciklažu starih akumulatora i olovnih otpad, po?eti sa radom u Srbiji.

Otvaranje fabrike kasnilo je godinu dana zbog tehni?kih i proceduralnih problema. "Firma je dobila ekološku dozvolu i postrojenje kod In?ije može po?eti sa radom“, navodi se u saopštenju. Sa otvaranjem fabrike u In?iji, najve?i proizvo?a? akumulatora u Bugarskoj namerava da obezbedi dovoljne koli?ine olova, kako ne bi bio zavistan od cena na me?unarodnom tržištu.Weiterlesen...