Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonji? kaže da ?e slede?e godine prioritet tog ministarstva biti nastavak izgradnje Koridora 10.

Mrkonji? kaže da bi taj putni pravac trebalo da se završi do maja 2012. godine. Za putni Koridor 10 ukupno je obezbe?eno 388 miliona dolara od Svetske banke, 600 miliona evra od Evropske investicione banke, 150 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj i 100 miliona evra iz Helenik plana, rekao je on.Weiterlesen...