Me?unarodni sud pravde demantuje da je ve? doneo mišljenje o legalnosti nezavisnosti Kosova, piše "Politika".

Predsednik Me?unarodnog suda pravde (MSP) Hisaši Ovada izjavio je da je u ovoj fazi postupka nemogu?e predvideti kakav ?e stav sudije tog suda zauzeti i kakav ?e zaklju?ak doneti u vezi sa nezavisnoš?u Kosova.Weiterlesen...