MUP u ?a?ku podsetio je pravna i fizi?ka lica koja izdaju smeštaj strancima tokom Sabora u Gu?i da su dužni da ih prijave u roku od 24 sata.

Na teritoriji opština Lu?ani i Ivanjica i grada ?a?ka se o?ekuje poseta velikog broja stranih državljana za vreme 50. sabora truba?a u Gu?i.Weiterlesen...