Iranom upravlja diktatorski kult u ime islama, objavljeno je na njegovom veb sajtu iranskog opozicionog lidera Mir Hosein Musavija.

Krvavi obra?un vlasti sa pristalicama opozicije posle spornih predsedni?kih izbora u junu, u?inio je nemogu?im za opoziciju da se javno uklju?i u politi?ke aktivnosti, ocenio je Musavi.Strategija opozicionog pokreta je sprovo?enje reformi podizanjem nivoa svesti iranskog naroda, istakao je Musavi.Weiterlesen...