Uo?i po?etka rata u BiH Milan Mladenovi?, Zoran Kosti? Cane Sr?an Gojkovi? Gile i još nekoliko beogradsklih muzi?ara podigli su glas protiv rata i mobilizacije.

?lanovi najpopularnijih bendova bivše Jugoslavije: Ekatarine Velike, Partibrejkersa i Elektri?nog orgazma napravili su marta 1992. godine grupu "Rimtutituki" i uz podršku Radija B92 snimili i promovisali antiratnu pesmu “Slušaj ‘vamo”. 18 godina kasnije “Inicijativa mladih za ljudska prava” organizuje koncert koji ?e podsetiti na ovaj zna?ajan antiratni doga?aj.Weiterlesen...