U?esnici Strateškog foruma Bled ocenili su da je Srbija klju? stabilnosti u regionu.

Server koji je bio i najkriti?niji prema ulozi Srbije ukazao je da bi Beograd morao da prestane da se bavi time da povrati ono što je izgubljeno u vreme Slobodana Miloševi?a, a pre svega Kosovo, i da se posveti svojim evropskim ambicijama.Weiterlesen...