356 p.n.e. Ro?en makedonski kralj Aleksandar III Veliki, gr?ki vojskovo?a koji je za kratko vreme svoje vladavine uspeo da razori hiljadugodišnja carstva, grade?i nove mermerne gradove i stvaraju?i novu civilizaciju. Vekovima inspirisao likovne umetnike i pesnike.Weiterlesen...