1827. U Be?u umro nema?ki kompozitor Ludvig van Betoven. Uz Baha i Mocarta se smatra najve?im genijem u istoriji muzike. Autor devet simfonija, 32 klavirske sonate, pet koncerata za klavir i orkestar, jedne opere, kamernih kompozicija, misa. Sahrani prisustvovalo 30.000 Be?lija.Weiterlesen...