1358. Hrvatsko-ugarski kralj Ludovik uru?io je gradu Dubrovniku Višegradsku povelju kojom je Dubrova?ka komuna dobila samoupravu.

1564. Umro je švajcarski teolog francuskog porekla Žan Kalvin, vo?a frakcije protestantizma u Ženevi (kalvinizam), koja je imala brojne pristalice u evropskim zemljama, posebno u Francuskoj (hugenoti) i izazvala velike društvene potrese. Njegovo delo "Temelji hriš?anstva" postalo je priru?nik protestantske teologije.Weiterlesen...