Na Dunavu kod Bezdana o?ekuje se poplavni talas. Nadležni kažu da se ne o?ekuju ve?i problemi, ali naselja u nebranjenim zonama bi?e gotovo sigurno poplavljena.

Za Zorana Jovi?ina, poplave nisu nikakva novina. Ve? dvanaestu godinu svoje životne potrepštine preselio je na sprat više, a prevozno sredstvo do ku?e mu je naj?eš?e ?amac.Weiterlesen...