Dva dana pred istek roka, Agenciji za borbu protiv korupcije za mišljenje da li mogu da obavljaju više funkcija obratilo se oko hiljadu i po funkcionera.

Iako je Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije stupio na snagu još 1. januara i dalje se pojedne odrebe razli?ito tuma?e. Od 1 aprila, bar prema zakonu o spre?avanju sukoba interesa, niko ne bi smeo da ima dve funkcije.Weiterlesen...