Republi?ka inspekcija za zaštitu životne sredine saopštila je da je na Fruškoj gori, na putu Irig - Vrdnik, prona?eno šest buradi sa opasnom materijom.

Do isticanja hemikalija i zaga?enja životne sredine nije bilo. Inspekcija je, u ponedeljak, sa desne strane puta ka Vrdniku pronašla šest metalnih buradi, sa te?noš?u, težine od po 250 kilograma. Na buradima, koja izgledaju nova, sa originalnim ?epovima, nalazi se etiketa proizvo?a?a "Huntsman Holland Rozenburg Works - Mersezweg 10".Weiterlesen...