Na Kalemgdanu je povodom Dana Evrope otvoren Evropark u kome je na 27 štandova predstavljeno svih 27 ?lanica Evropske unije.

Evropark su otvorili šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer, direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delevi? i ?lan Gradskog ve?a Beograda Željko Ožegovi?.Weiterlesen...